Hírek

A Talajtani Szemináriumok második előadását a Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársai tartották 2017. február 16-án „Proximal Soil Sensing eszközök a TAKI-ban; lehetőségek bemutatása, igények felkeltése, már meglevők ütemezésének egyeztetése” címmel. Az előadáson felszínközeli, roncsolásmentes, elsősorban képalkotó vizsgálati eszközöket mutattak be, úm. a hiperspektrális kamerával felszerelt pilóta nélküli járművet (Carbon Core Cortex 5K és Cubert UHD 185), az elektromos vezetőképesség mérőt (EM38-MK2), végül a talajradart (MALA GX160 HDR).

Megkezdte működését az új Talajfizika Labor a TAKI-ban. A teljesen felújított laborkörnyezetben részben intézeti, részben kutatási témákból vett eszközök kaptak helyet, mint a Malvern Mastersizer3000 lézeres szemcseanalizátor, vagy a talajok aggregátum-stabilitásának meghatározására szolgáló Eijkelkamp típusú nedves szita berendezés. Ezek a műszerek alapvetően a Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály kutatásait segítik, de alkalmat adnak az Intézeten belüli további együttműködésekre is.

Takács Tünde a TAKI Talajbiológia Osztály mikorrhiza kutatásokkal foglalkozó csoportja képviseletében “Vakrandi a talajban - AM gombák magán- és társasélete” címmel tartotta meg évadnyitó szeminárium előadását 2017. január 19-én. A mikorrhiza gombák és növények kölcsönösen előnyös együttélése. A legősibb, legelterjedtebb és gazdasági szempontból is legjelentősebb mikorrhiza típus az arbuszkuláris mikorrhiza (AM). Az előadásban a mikorrhiza kutatásokkal foglalkozó csoport jelenleg folyó kutatási témáiról, vizsgálati módszerekről és együttműködési lehetőségekről volt szó.

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes elvi állásfoglalást adott ki a talaj védelméről.

A talajok ésszerű használatáról és védelméről beszélget egymással a Kossuth Rádió "A tudomány hangjai" műsorában Michéli Erika tanszékvezető egyetemi tanár (Szent István Egyetem), Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes (Erdészeti Tudományos Intézet) és Pirkó Béla, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet munkatársa.

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld Ipari Innováció Program támogatása által megvalósult „Bioszén és talajoltóanyag kombinált alkalmazása leromlott talajokra” című, két éves futamidejű kutatás-fejlesztési projekt tudományos zárórendezvényére 2016. október 26-án került sor budapesti helyszínnel.

Interaktív talajtani bemutatóval vett részt 2016. október 6. és 9. között az MTA ATK TAKI a Fővárosi Állat- és Növénykert "Állatszeretet fesztivál" programján.

A Kutatótelep épületegyüttesét "korának jelentős, európai jelentőségű, mezőgazdasági kutató létesítményeként kiemelkedő tudományos és agrár-műszaki emlék"-ként a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. augusztus 11-én műemléki értékként nyilvántartásba vette.

2016. augusztus 4-én, 95 éves korában elhunyt Stefanovits Pál akadémikus, a hazai talajtan, a talajtérképezés és talajosztályozás meghatározó, nemzetközi hírű tudósa.

© 2013-2017 MTA ATK TAKI
Impresszum