Hírek

Az ATK Talajtani Intézet előadónapot szervez "A talajok szerepe a fenntartható fejlődési célok elérésében" címmel a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében.

Intézetünk tudományos főmunkatársa, Szabó Brigitta, a University of Naples Federico II egyetemmel együttműködésben vizsgálta az európai alkalmazásokhoz kidolgozott, szakirodalomból elérhető talajhidrológiai paramétereket becslő módszerek, ún. pedotranszfer függvények hatékonyságát. A kutatás eredményeit a hidrológiai tudományok területén magasan jegyzett D1 besorolású Journal of Hydrology: Regional Studies folyóiratban publikálták.

Schellenberger Judit a „Talaj magbank vizsgálatok eltérő vízháztartású gyeptípusokban” című doktori (PhD) értekezését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Doktori Iskolájában 2021. szeptember 30-án sikeresen megvédte.

Szatmári Gábor, a Talajtani Intézet tudományos főmunkatársa az ELKH által meghirdetett Bárány Róbert Díjban részesült

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke 2021. október 1-i hatállyal professor emeritus címet adományozott Csathó Péter és Tóth Tibor tudományos tanácsadóknak, a Talajtani intézet kutatóprofesszorainak.

Intézetünk idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programhoz, ahol interaktív programjainkkal bemutatjuk tudományterületünk sokszínűségét. A Talajtani Intézet épületében várjuk az érdeklődő kicsiket és nagyokat 2021. szeptember 24-én 14:00-23:00 között.

A Talajbiológiai Osztály munkatársainak meghatározó részvételével végzett kutatás során arra a kérédsre keresték a választ, hogy az apajpusztai szikesek négy jellegzetes élőhelye közötti különbségeket milyen mértékben tükrözik vissza a talajokban fellelhető baktérium közösségek, illetve az ott élő hajtásos növények társulásai.

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársai nemzetközi együttműködésben az ISRIC – World Soil Information, illetve a Wageningeni Egyetem munkatársával különböző aggregációs szinteken vizsgálták Magyarország feltalajában raktározott szerves szénkészlet változását 1992–2010 között. Kutatási eredményeiket a Geoderma c. folyóiratban publikálták.

A Talajbiológiai Osztály munkatársai az ELTE Mikrobiológiai Tanszék munkatársaival közösen a talaj sótartalom és pH hatását vizsgálták szikes talaj mikroba-együttes anyagcsere-aktivitás mintázatára és taxonómiai összetételére. A dolgozat a Microorganisms folyóiratban jelent meg.

Cseresnyés Imre, az ATK TAKI tudományos főmunkatársa, a "Komplex agrártudomány" szakértői testület döntése alapján elnyerte az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program (FK_21) támogatását a "Gyökérzet dielektromos válaszának kis időléptékű nyomon követése roncsolásmentes eljárással" címmel benyújtott pályázatával.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató