A Környezetinformatikai Osztály válogatott közleményei

Pásztor L, Waltner I, Centeri Cs, Belényesi M, Takács K. 2016. Soil erosion of Hungary assessed by spatially explicit modelling. Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2016.1233913

Szatmári G, Barta K, Pásztor L. 2016. Multivariate Sampling Design Optimization for Digital Soil Mapping. In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. ISBN: 978-981-10-0414-8, Springer Science+Business Media Singapore, pp. 77-87.

Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Bakacsi Zs, Szabó J. 2016. Variations for the implementation of SCORPAN’s “S”. In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. ISBN: 978-981-10-0414-8, Springer Science+Business Media Singapore, pp. 331-342.

Pásztor L, Szabó K Zs, Szatmári G, Laborczi A, Horváth Á. 2016. Mapping geogenic radon potential by regression kriging. Science of the Total Environment 544: 883–891.

Laborczi A, Szatmári G, Takács K, Pásztor L. 2016. Mapping of topsoil texture in Hungary using classification trees. Journal of Maps 12(5): 999-1009.

Tóth G, Hermann T, Szatmári G, Pásztor L. 2016. Maps of heavy metals in the soils of the European Union and proposed priority areas for detailed assessment. Science of the Total Environment 565: 1054-1062.

Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Illés G, Fodor N, Négyesi G, Bakacsi Zs, Szabó J. 2016. Spatial distribution of selected soil features in Hajdú-Bihar County represented by digital soil maps. Landscape & Environment 10(3-4): 203-213.

Szatmári G, Pásztor L. 2016. Geostatisztika a talajtérképezésben: Szemle. Agrokémia és Talajtan 65(1): 95-114.

Móricz N, Tóth T, Balog K, Szabó A, Rasztovits E, Gribovszki Z. 2016. Groundwater uptake of forest and agricultural land covers in regions of recharge and discharge. iFOREST-Biogeosciences and Forestry 9(5): 696-701.

Dombos M, Kosztolányi A, Szlávecz K, Gedeon Cs, Flórián N, Groó Z, Dudás P, Bánszegi, O. 2016. EDAPHOLOG monitoring system: automatic, real-time detection of soil microarthropods. Methods in Ecology and Evolution. doi: 10.1111/2041-210X.12662

Dudás P, Menyhárt L, Gedeon Cs, Gergely A, Tóth F. 2016. The effect of hay mulching on soil temperature and the abundance and diversity of soil dwelling Arthropods in potato fields. European Journal of Entomology 113: 456-461.

Dudás P, Gedeon Cs, Gergely A, Tóth F. 2016. The effect of mulching on the abundance and diversity of ground beetle assemblages in two Hungarian potato fields. Columella-Journal of Agricultural and Environmental Sciences 3(1): 45-53.

Pásztor L, Körösparti J, Bozán Cs, Laborczi A, Takács K. 2015. Spatial risk assessment of hydrological extremities: Inland excess water hazard, Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary. Journal of Maps 11(4): 636-644.

Négyesi G, Lóki J, Buró B, Szabó J, Bakacsi Zs, Pásztor L. 2015. The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils - based on wind tunnel measurements. Zeitschrift für Geomorphologie 59(1): 9-77.

Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Dobos E, Illés G, Bakacsi Zs, Szabó J. 2015. Compilation of novel and renewed, goal oriented digital soil maps using geostatistical and data mining tools. Hungarian Geographical Bulletin 64(1): 49–64. DOI: 10.15201/hungeobull.64.1.5

Szatmári G, Barta K, Farsang A, Pásztor L. 2015. Testing a sequential stochastic simulation method based on regression kriging in a catchment area in Southern Hungary. Geologia Croatica 68(3): 273-283.

Szatmári G, Barta K, Pásztor L. 2015. An application of a spatial simulated annealing sampling optimization algorithm to support digital soil mapping. Hungarian Geographical Bulletin 64(1): 35-48.

Tóth T, Molnár S, Balog K, Bakacsi Zs. 2015. A Duna-Tisza közi hátság szikes tavainak kilúgzási folyamatai a Szappanos-tó példáján. Agrokémia és Talajtan 64(1): 73-92.

Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Laborczi A, Dobos E, Illés G, Szatmári G. 2014. Elaboration of novel, countrywide maps for the statisfaction of recent demands on spatial, soil related information in Hungary. In: Arrouays D et al. (eds.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, pp. 207-212.

Waltner I, Michéli E, Fuchs M, Láng V, Pásztor L, Bakacsi Zs, Laborczi A, Szabó J. Digital mapping of selected WRB units based on vast and diverse legacy data. In: Arrouays D et al. (eds.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, pp. 313-317.

Fodor N, Pásztor L, Németh T. 2014. Coupling the 4M crop model with national geo-databases for assessing the effects of climate change on agro-ecological characteristics of Hungary. International Journal of Digital Earth 7(5): 391-410.

Balog K, Kuti L, Szabó A, Tóth T. 2014. Sand grain mineralogy and morphology under forest and grassland/arable fileds in Eastern-Hungary. Agrokémia és Talajtan 63(1): 29-38.

Pásztor L, Dobos E, Szatmári G, Laborczi A, Takács K, Bakacsi Zs, Szabó J. 2014. Application of legacy soil data in digital soil mapping for the elaboration of novel, countrywide maps of soil conditions. Agrokémia és Talajtan 63(1): 79–88.

Bakacsi Zs, Laborczi A, Szabó J, Takács K, Pásztor L. 2014. Az 1:100 000-es földtani térkép jelkulcsának és a FAO rendszer talajképző kőzet kódrendszerének javasolt megfeleltetése. Agrokémia és Talajtan 63(2): 189-202.

Illés G, Kovács G, Laborczi A, Pásztor L. 2014. Zala megye egységes talajtípus adatbázisainak összeállítása klasszifikációs eljárásokkal. Erdészettudományi Közlemények 4(2): 55-64.

Balog K, Gribovszki Z, Szabó A, Jobbágy E, Nosetto M, Kuti L, Pásztor L, Tóth T. 2014. Alföldi telepített erdők hatása a felszín alatti sófelhalmozódásra sekély talajvizű területeken. Agrokémia és Talajtan 63:(2) pp. 249-268.

Pásztor L, Takács K. 2014. Távérzékelés a talajtérképezésben. Agrokémia és Talajtan 63(2): 353-370.

Tóth T, Balog K, Szabó A, Pásztor L, Jobbagy E G, Nosetto M D, Gribovszki Z. 2014. Influence of lowland forests on subsurface salt accumulation in shallow groundwater areas. AoB PLANTS 6: 1-39.

Erdogan H E, Tóth T. 2014. Potential for using the World Reference Base for Soil Resources to identify less favoured areas. Soil Use And Management 30(4): 560-568.

Gribovszki Z, Kalicz P, Balog K, Szabó A, Tóth T. 2014. Comparison of an oak forest and of a pasture groundwater uptake and salt dynamics on the Hungarian Great Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 10(1): 103-114.

Szendrei G, Tóth T, Kovács-Pálffy P. 2014. Sulphate and chloride salt efflorescences and their relationships with groundwaters and soils in Hungary. Agrokémia és Talajtan 63(1): 49-58.

Bánszegi O, Bognár E, Gedeon Cs, Dombos M. 2014. Detecting soil microbial activity via an electrochemical activity sensor. Agrokémia és Talajtan 63(1): 175-179.

Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Laborczi A. 2013. Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International 28(1): 13-27.

Pásztor L, Laborczi A, Bakacsi Zs, Szabó J. 2013. Kategória típusú talajtérképek térbeli felbontásának javítása kiegészítő talajtani adatok és adatbányászati módszerek segítségével. Agrokémia és Talajtan 62(2): 205-218.

Szatmári G, Laborczi A, Illés G, Pásztor L. 2013. A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján. Agrokémia és Talajtan 62(2): 219-234.

Laborczi A, Bakacsi Zs, Szabó J, Pásztor L. 2013. Térbeli talajinformációk konverziója és regionalizálása élőhely osztályok becsléséhez. Tájökológiai Lapok 11(2): 233-244.

Balog K, Kalmár J, Kuti L, Szabó A, Fodor N, Tóth T. 2013. Homokos talajok összehasonlító ásványtani és szemcsemorfológiai vizsgálata tiszántúli erdős és füves területeken. Agrokémia és Talajtan 62(2): 267-284.

Ivits E, Cherlet M, Tóth T, Lewińska K E, Tóth G. 2013. Characterisation of productivity limitation of salt-affected lands in different climatic regions of Europe using remote sensing derived productivity indicators. Land Degradation & Development 24: 438-452.

Gedeon Cs, Drickamer L C, Sanchez-Meador A J. 2012. Importance of Burrow-Entrance Mounds of Gunnison's Prairie Dogs (Cynomys gunnisoni) for Vigilance and Mixing of Soil. The Southwestern Naturalist 57(1): 100-104.

Gedeon Cs, Boross G, Nemeth A, Altbaecker V. 2012. Release site manipulation to favour European ground squirrel Spermophilus citellus translocations: translocation and habitat manipulation.  Wildlife Biology 18(1): 97-104.

Slimen H B, Gedeon Cs, Hoffmann I E, Suchentrunk F. 2012. Dwindling genetic diversity in European ground squirrels? Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde 77(1): 13-21.

Bussay A, Tóth T, Juskevicius V, Seguini L. 2012. Evaluation of aridity incides Using SPOT Normalized Difference Vegetation Index Values calculated over different time frames on Iberian rain-fed arable land. Arid Land Research and Management 26: 271-284.

Szabó A, Kiss K, Gribovszki Z, Tóth T. 2012. Erdők hatása a talaj és altalaj sóforgalmára, valamint a talajvíz szintjére. Agrokémia és Talajtan 61(1): 195-209.

Tóth T, Langohr R, Becze-Deák J, Molnár Zs. 2012. Field pedological characterization of two transects along the inner and outer sides of a sixty years old Tisza River Dike - a contribution to the problem of primary and secondary alkali grasslands. Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment 3(2): 87-112.

Virágh K, Tóth T, Somodi I. 2012. Löszgyepek enyhe degradációjának talajtani indikációja. Kitaibelia 17(1): 62.

Bakacsi Zs, Pásztor L, Szabó J, Őri N, Karuczka A, Krammer Z. 2012. A Kreybig-féle felmérésből származó talajtani adatok összehasonlító módszertani elemzése. Agrokémia és Talajtan 61(1): 29-40.

Bakacsi Zs, Pásztor L, Szabó J, Kuti L, Laborczi A. 2012. 3D textúra adatbázis létrehozása indikátor-krigeléssel, talajtani és agrogeológiai adatbázisok egységesítésével. Agrárinformatika / Agricultural Informatics 3(1): 46-51.

Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Matus J, Laborczi A. 2012. Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the digital Kreybig soil information system. Journal of Maps 8(3): 215-219.

Szabó K Zs, Udvardi B, Horváth Á, Bakacsi Zs, Pásztor L, Szabó J, Laczkó L, Szabó Cs. 2012. Cesium-137 concentration of soils in Pest County, Hungary. Journal of Environmental Radioactivity 110: 38-45.

 

© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum