Hírek

2013. január 1-jétől az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet élén változás történt. Az intézetigazgatói kinevezések Prof. Dr. Bedő Zoltán főigazgató hatáskörébe tartoznak. A beérkezett pályázatok alapján az MTA ATK TAKI igazgatói feladatainak ellátására Prof. Dr. Bedő Zoltán főigazgató úr Prof. Dr. Lehoczky Évát bízta meg.

Tizenheten vehették át Németh Tamás főtitkártól és Csépe Valéria főtitkárhelyettestől az Akadémia székházának Koncerttermében tartott ünnepségen a 2001-ben Főtitkári Dicséretként alapított, majd két évvel ezelőtt Elismeréssé átalakított kitüntetést.

Az MTA megújuló intézethálózata tizenkét vezetőjének adta át kinevezését Pálinkás József, az Akadémia elnöke. A tíz kutatóközpont élére kinevezett főigazgatókat és a két kutatóintézet vezetésével megbízott igazgatókat az együttműködési lehetőségek jobb kihasználására, valamint tehetséges fiatalok felkutatására biztatta. A beérkezett pályaművek elbírálására Pálinkás József egy-egy öttagú eseti bizottságot kért fel.

Kétévenként kerül megrendezésre az MTA ATK TAKI, és a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete szervezésében a "Szikes talajok" című Ph. D. kurzus Tóth Tibor vezetésével.
Az Idei programra 2012. 05. 14 - 18. között került sor.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Anton Attila, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet igazgatója a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át. A kitüntetést a 2010. október 4-én bekövetkezett kolontári vörösiszap-katasztrófa kárelhárításában...

Az MTA intézményi reformjának keretében 2012. január 1-jén megalakult az MTA Agrártudományi Kutatóközpont. Ennek során az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet beolvadt az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetbe, és mint önálló költségvetési szerv megszűnt.

A Kreybig Lajos emléktábla-avatás a Magyar Talajtani Társaság, Cserhátsurány Önkormányzata, valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) közös rendezésében valósult meg 2011. december 2-án Cserhátsurányban. Elsőként Dr. Szabó József az MTA TAKI Környezetinformatikai Osztályának vezetője köszönte meg az önkormányzatnak a megtisztelő lehetőséget, majd az eseményen résztvevőket Szántó József Cserhátsurány polgármestere köszöntötte. Prof. Dr. Várallyay György Kreybig Lajos munkásságát méltatta, és részletes előadást tartott életútjáról. Prof. Dr.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Magyar Talajtani Társaság, Cserhátsurány Önkormányzata, valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet közös szervezésében megrendezendő
Kreybig Lajos emléktábla-avatásra.

Az ELTE Gyakorló Általános és Középiskola "Cseppről cseppre" című könyvtári játékban sikeresen szereplő diákjai jutalmul interaktív könyvtárhasználati és talajtani foglalkozáson vehettek részt 2011. június 14-én az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben. A program a „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0025 Pályázat támogatásával valósulhatott meg.

2011. május 4-én interaktív könyvtárhasználati és talajtani órát tartottunk az ELTE Gyakorló Általános és Középiskola 9.A osztályának az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben, a „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0025 Pályázat támogatásával. A program az intézet könyvtárának látogatásával kezdődött, majd a diákok kisebb csoportokban interaktív talajtani foglalkozásokon és előadásokon vettek részt. A tanulókat Lázárné Szanádi Csilla könyvtárvezető és Farkas László osztályfőnök kísérte el.

© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum