A TAKI kutatóinak vezetésével új megközelítésben vizsgálták a szikes életközösségek indikációs szerepét

A TAKI kutatóinak vezetésével új megközelítésben vizsgálták a szikes életközösségek indikációs szerepét

A Talajbiológiai Osztály munkatársainak meghatározó részvételével végzett kutatás során arra a kérédsre keresték a választ, hogy az apajpusztai szikesek négy jellegzetes élőhelye közötti különbségeket milyen mértékben tükrözik vissza a talajokban fellelhető baktérium közösségek, illetve az ott élő hajtásos növények társulásai. Viszonyítási alapul a négy élőhelyre jellemző talajfizikai és talajkémiai változókon alapuló főkomponens analízis (PCA) eredményét használták, majd ehhez viszonyították a különböző bióta csoportok adatainak alkalmazásával kapott PCA eredményeket. A különböző adatokból számolt PCA eredmények közötti eltérés kvantitatív méréséhez a Procrustes analízist használták. Megállapították, hogy a hajtásos növények és valamivel kisebb mértékben a talajlakó baktérium közösségek szeptemberre kialakuló egyöttesei elfogadhatóan pontos képet adnak az élőhelyek közötti különbségről, míg a júniusi baktérium közösségek inkább a pillanatnyi talajviszonyokat indikálják. Eredményeiket az Agronomy (IF=3,417; Q1) folyóiratban közölték.

Csontos P., Mucsi M., Ragályi P., Tamás J., Kalapos T., Pápay G., Mjazovszky Á., Penksza K., Szili-Kovács T.
Standing vegetation exceeds soil microbial communities in soil type indication: a Procrustes test of four salt-affected pastures. Agronomy 2021, 11, 1652.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató