Kategória típusú talajjellemzők térképezése

Kategória típusú talajjellemzők térképezése

Előadó: Laborczi Annamária, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály

Térbeli talajinformációkra egyre növekvő igény mutatkozik hazai, és nemzetközi szinten egyaránt. Új, hagyományos módszerekkel történő terepi felvételezésre - költséges és lassú volta miatt - általában nincsen lehetőség. Az archív talajtérképek értékes, de nem elegendő információforrásnak tekinthetőek a kérdések megválaszolásához. Amennyiben az igények sokrétűsége miatt a feladatokat nem lehetséges a rendelkezésre álló adatok direkt megfeleltetésével megoldani, elengedhetetlen a rendelkezésre álló információk birtokában a talajtérkép újragondolása, ezáltal a felmerült igénynek megfelelő új talajtérkép, térbeli talajinformációs rendszer fejlesztése.
A technika fejlődésével a talajtérképezés lehetőségei is kibővültek. A talajképző folyamatok egyes elemeire közvetve vagy közvetlenül vonatkozó térbeli információk egyre nagyobb mennyiségben, egyre nagyobb térbeli felbontásban és egyre olcsóbban érhetők el. A térbeli predikció a legmodernebb módszereket vonja be a térbeli kiterjesztés folyamatába, amelynek eredményeképpen ún. cél-specifikus talajtérképek születnek.
A digitális talajtérképezés széleskörű lehetőségeinek tárházából kategória típusú talajjellemzők térbeli kiterjesztésére láthatunk néhány példát az előadásban.

© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum