publikáció

Intézetünk tudományos főmunkatársa, Szabó Brigitta, a University of Naples Federico II egyetemmel együttműködésben vizsgálta az európai alkalmazásokhoz kidolgozott, szakirodalomból elérhető talajhidrológiai paramétereket becslő módszerek, ún. pedotranszfer függvények hatékonyságát. A kutatás eredményeit a hidrológiai tudományok területén magasan jegyzett D1 besorolású Journal of Hydrology: Regional Studies folyóiratban publikálták.

A Talajbiológiai Osztály munkatársainak meghatározó részvételével végzett kutatás során arra a kérédsre keresték a választ, hogy az apajpusztai szikesek négy jellegzetes élőhelye közötti különbségeket milyen mértékben tükrözik vissza a talajokban fellelhető baktérium közösségek, illetve az ott élő hajtásos növények társulásai.

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársai nemzetközi együttműködésben az ISRIC – World Soil Information, illetve a Wageningeni Egyetem munkatársával különböző aggregációs szinteken vizsgálták Magyarország feltalajában raktározott szerves szénkészlet változását 1992–2010 között. Kutatási eredményeiket a Geoderma c. folyóiratban publikálták.

A Talajbiológiai Osztály munkatársai az ELTE Mikrobiológiai Tanszék munkatársaival közösen a talaj sótartalom és pH hatását vizsgálták szikes talaj mikroba-együttes anyagcsere-aktivitás mintázatára és taxonómiai összetételére. A dolgozat a Microorganisms folyóiratban jelent meg.

Az ELKH ATK Talajtani Intézet munkatársai több hazai intézmény kutatóival együttműködve fejlesztették ki az Ammónia Gáz Emissziós Modell-t (AGEM-S), melynek célja a magyarországi sertéságazat ammónia kibocsátás csökkentésének elősegítése.

Intézetünk munkatársai jelenleg négy szakfolyóirat által meghirdetett, hat különböző különszámában meghívott szerkesztőként vesznek részt.

Kutatási eredményeink a Frontiers in Plant Science Q1 besorolású folyóiratban jelentek meg.

Az ELKH ATK Talajtani Intézetének kutatói a talaj-növény-víz rendszer vizsgálatát végezték el csemege kukorica termesztésben, bioszén kijuttatása mellett. Az eredmények a Water Q1 besorolású folyóiratban jelentek meg.

Az ELKH ATK Talajtani Intézet munkatársai az ELTE kutatóival együttműködve a légirégészet évtizedes problematikájának egyik lehetséges megoldását dolgozták ki az intézeti talajtéradat infrastruktúrára alapozva.

Az ELKH ATK Talajtani Intézetének vezetésével megújították a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait becslő módszereket.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató